com.cc.badgecolors | BadgeColors-1.0-2

BadgeColors

  Tweaks

מותאם ל- iOS 10.0 עד iOS 12.1.2

BadgeColors

ססימון העדכונים המבוססים על צבע סמל האפליקציה.

------------------