iOS 11.1.2 - 11.3.1 ניתנת לפריצה באמצעות Electra

iOS 11.1.2 - 11.3.1 ניתנת לפריצה באמצעות Electra

אאת הגירסה ניתן לפרוץ גם דרך תוכנת Electra וגם דרך הדפדפן על ידי כניסה לאתר https://ignition.fun ולהתקין את הפרופיל Electra1131_MP.


לאחר התקנת אפליקציית אלקטרה יש להכניס את המכשיר למצב טיסה ואז להיכנס לאפליקציה ולעבוד לפי ההוראות, רק לאחר פריצת המכשיר והודעת אישור באפליקציה ניתן לצאת ממצב טיסה. מדובר על פריצה חצי קשורה ובעת הדלקת המכשיר מחדש יש צורך לחזור שוב על הפריצה.