iOS 12.0 - 12.1.2 ניתנת לפריצה באמצעות תוכנת Unc0ver Beta

iOS 12.0 - 12.1.2 ניתנת לפריצה באמצעות תוכנת Unc0ver Beta

אאת הגירסה ניתן לפרוץ גם דרך תוכנת Unc0ver וגם דרך הדפדפן על ידי כניסה לאתרhttps://ignition.fun ולהתקין את הפרופיל Unc0ver Beta.


לאחר התקנת אפליקציית אנקובר יש להכניס את המכשיר למצב טיסה ואז להיכנס לאפליקציה ולעבוד לפי ההוראות, רק לאחר פריצת המכשיר לפי האחוזים שמופיעים בכניסה לאפליקציה ניתן לצאת ממצב טיסה.מדובר על פריצה חצי קשורה ובעת הדלקת המכשיר מחדש יש צורך לחזור שוב על הפריצה.